Nam học viên may mắn được mẹ gọi đến trung tâm gia sư chất lượng cao để tuyển sinh viên dạy kèm về học.Không ngờ những em sinh viên mới ra trường này đếu rất nỏng bỏng và sexy ko những dạy học mà dạy luôn tình dục cho học sinh thực hành tại chỗ.Bốn cô nàng điêu luyện làm tình cực giỏi cực phê không thể nào chê nỗi.